Hem / Om oss

Få kläm på Input som bolag

Input Consulting är ett IT-konsultbolag som är baserat i Stockholm. Företaget startades 1997 av ett gäng systemutvecklare som ville bygga den absolut bästa arbetsplatsen för IT-konsulter. Sedan dess har Input vuxit sig starkt och blivit ett stabilt, tryggt och lönsamt bolag. Vi verkar inom flera branscher, både stora och små företag, välkända och mindre uppstickare.

En mix av olika människor och kompetenser
På Input jobbar systemutvecklare, arkitekter, testledare, kravledare, projektledare, BI-experter, UX-are, säkerhetsexperter och agila coacher. Vi har valt att inte nischa oss för hårt. Vi tror att mixen av kompetenser berikar oss som företag vilket gör oss till en mer intressant arbetsplats.

Med vår bredd kan vi ta oss an såväl helhetsåtaganden som resursbemanning. Vi kan även hjälpa till med olika interimschefsroller. 

Lagom storlek och 100% medarbetarägda
På Input finns ingen extern ägare som pekar ut vår riktning. Här består ledningsgruppen endast av konsulter och alla som börjar på Input erbjuds att köpa aktier. Idag är över 90% av inputtarna aktieägare. Det tycker vi är en bra siffra.

Input har ingen ambition att växa och bli det stora konsultbolaget. I dagsläget är vi cirka 45 personer. Vi vill gärna växa med några fler medarbetare, men bara så många att vi fortfarande har möjlighet att ta hand om varandra. Vi ska inte förlora det varma och personliga. Det gäller både gentemot våra medarbetare och våra kunder.

Inputs företagskultur i korthet
Hos oss har alla, inte bara ett fåtal, inputtare varit med och satt ord på våra värderingar. Frihet, gemenskap, transparens och lekfullhet genomsyrar allt vi gör och det är utifrån dessa ledord vi driver vår verksamhet och fattar våra beslut.

Det är livsviktigt att alla känner sig delaktiga i det som sker i verksamheten och att alla känner sig inspirerade att bidra med sitt engagemang. I allt som beslutas finns en fullständig transparens. Detta redovisas regelbundet på våra månadsmöten.

Du hittar oss på Kungsgatan 62
Vårt kontor på Kungsgatan, mitt emot Vetekatten, är den viktiga och naturliga samlingsplatsen för våra konsulter. Hit kommer inputtarna upp och jobbar tillsammans med varandra och här har vi våra utbildningar, månadsmöten och andra sociala tillställningar. Och det går alldeles utmärkt att bara komma upp på en kort fika.

Vi ska inte förlora det varma och personliga.

Inputs samarbete med Solvatten
Sedan många år tillbaka har vi ett nära samarbete med Solvatten. Solvatten är en kombinerad vattenrenare och vattenvärmare. Den har tagits fram speciellt med tanke på familjer som lever off-grid i utvecklingsländer där tillgång till rent vatten och infrastruktur är begränsat. 

På Input finns ett starkt engagemang och en enorm nyfikenhet kring denna smarta uppfinning. Dels gör vi pro bono-uppdrag och bidrar med teknisk kompetens, dels är vi flitiga köpare av Solvatten-behållare. Vi kompenserar alltid för vårt klimatavtryck i samband med våra aktiviteter och resor genom att investera i Solvatten-behållare.